Duurzaamheid

Duurzaam bouwen? Danilith doet het al jaren!

Duurzaamheid loopt als een groene draad door het verhaal van Danilith. Lang voor er sprake was van EPB-wetgeving, in de jaren 1970, bouwden we al duurzaam en energiezuinig. En dat zijn we blijven doen. Met ons bouwsysteem bouwen we tot op de dag van vandaag nog steeds energiezuinige woningen met traditionele materialen en een professionele isolatiemethode in een geautomatiseerd proces, volledig in eigen huis.

Een uniek bouwsysteem

Ons zelf ontwikkeld en in de loop der jaren geperfectioneerd bouwsysteem voldoet nog steeds aan de strengste energienormen, toen en nu: efficiënte muur- en dakisolatie, vloerverwarming, zonnepanelen en warmtepompen maken onze woningen optimaal energiezuinig.

Omdat we in ons bouwsysteem gebruikmaken van duurzame kwaliteitsmaterialen en inzetten op recuperatie en recyclage van bouwafval, houden we onze ecologische voetafdruk klein. Wie duurzaam wil bouwen, is bij Danilith aan het juiste adres.

Ons ecologisch engagement

Ons ecologisch engagement gaat echter verder dan het bouwen van goed geïsoleerde woningen of het gebruik van duurzame materialen. Hier is het bewijs.

Voor onze energievoorziening gaan we voluit voor hernieuwbare energiebronnen. Zo liggen er al meer dan 10 jaar op de daken van onze ateliers en kantoren honderden zonnepanelen. Die wekken voldoende energie op om onze gebouwen te verlichten en de productie van groene stroom te voorzien. Een energieneutrale productie is geen verre droom, maar een realiteit.

Een duurzaam voordeel van een geautomatiseerd bouwsysteem is dat het grootste deel van de werken in eigen huis kan gebeuren, en niet op de werf. Muren en daken zijn praktisch volledig klaar wanneer ze onze ateliers verlaten, al voorzien van schrijnwerk en isolatie. Zo blijft het werftransport én het werk op de werf tot het absolute minimum beperkt en besparen we aanzienlijk op onze CO2-uitstoot. We investeren trouwens sterk in groene mobiliteit, met een ecologisch wagenpark en werknemers die de kans krijgen om via leasing een elektrische fiets aan te kopen.

Voorrang aan circulair bouwen

Ons ecologisch engagement blijkt ook uit de inspanningen die we leveren om de impact van onze bouwactiviteiten nog meer te verkleinen. Zo zetten we maximaal in op circulair bouwen.

  • We maken efficiënt gebruik van duurzame en recycleerbare bouwmaterialen, zoals FSC-gerectificeerd hout.
  • We springen slim om met bouwafval. Elektriciteitsleidingen zitten bijvoorbeeld al in de muur waardoor er op de werf geen sleuven geslepen moeten worden. Resultaat: geen stof of afval! Omdat we in een atelier bouwen, kunnen we resten van materialen zoals plastiek, beton, hout, staal, … makkelijker sorteren en recupereren. We gaan zelfs zo ver dat we water en zand opvangen en filteren om opnieuw te gebruiken in ons bouwproces.
  • We werken met funderingen met voorgespannen balken. Dat maakt bekisten op de werf overbodig.

Door onze circulaire manier van werken verkleinen we onze ecologische voetafdruk nog meer.
Lees ook onze blog over circulair bouwen.

Technologische innovaties

Om ook succesvol te blijven in de toekomst en in het licht van de digitale transitie die ook in de bouwsector volop aan de gang is, blijven we inzetten op technologische innovaties die ons bouwsysteem nog meer future-proof maken.

  • We verfijnen en breiden ons bouwsysteem verder uit in functie van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van energetisch bouwen.
  • We integreren nieuwe digitale technieken in ons bouwproces die de snelheid, flexibiliteit en efficiency ervan bevorderen voor een nog kwalitatiever eindresultaat (bv. duurzame verwarmings- en koeltechnieken, ventilatie en domotica).
  • We onderzoeken waar verbeteringen mogelijk zijn om de kans op fouten te minimaliseren.
  • We nemen het voortouw in de elektrificatie van woningen en houden bij het uittekenen van de bouwplannen al rekening met domotica, laadinfrastructuur, …

Digitale organisatie

Investeren in nieuwe digitale technologieën maakt niet enkel ons bouwsysteem, maar ook onze organisatie sterker. Het laat ons toe sneller in te spelen op nieuwe evoluties in de sector, houdt ons wendbaar en zorgt ervoor dat we onze werking efficiënt kunnen organiseren. Toch een must in een steeds complexer wordende bouwmarkt.

De digitalisering komt daarbij ook de samenwerking met onze bouwpartners ten goede. Hierdoor winnen we nog meer tijd bij de werfvoorbereiding en de uitvoering van de werken. Zo kan de klant sneller van een woning genieten die perfect beantwoordt aan alle normen en, vooral, aan zijn wensen.

Ook duurzaam bouwen? Maak een afspraak!

Overtuigd van onze duurzame aanpak? Maak dan vlug een afspraak en ontdek alle mogelijkheden.

Ik wil een afspraak