Wat verandert er in 2023 voor (ver)bouwers en eigenaars van een eigen huis?

Renovatieplicht vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 moeten nieuwe eigenaars van energie-intensieve woningen in Vlaanderen binnen de vijf jaar na aankoop een ingrijpende verbouwing uitvoeren. Kijk dus goed naar het EPC-label als je een woning koopt. Want ben je van plan om een huis te kopen met label E of F, dan ben je verplicht om dat binnen de vijf jaar te renoveren naar minimum label D. Bij verhuur van een woning met label E of F kan de huurprijs trouwens niet geïndexeerd worden.

Verlenging van de voordelen voor slopen en heropbouwen

Sommige gebouwen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan renoveren. Onder bepaalde voorwaarden moet u slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning. In het geval dat er 21% btw moet betaald worden, kan er als particulier nog tot eind 2023 in het Vlaamse gewest een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aangevraagd worden bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Energie

Strengere energie-eisen

  • Om onze energiedoelstellingen voor 2050 te halen, moeten we afstappen van fossiele brandstoffen en volledig overschakelen op hernieuwbare energie. In 2023 worden de energie-eisen weer aangescherpt.
  • Wie in 2023 een bouwvergunning voor een grote energierenovatie aanvraagt, moet minimaal 20 kWh per vierkante meter bruto vloeroppervlakte halen uit één of meer hernieuwbare energiebronnen.
  • Ook de energie-eisen voor nieuwbouw worden strenger. Wie een vergunning voor nieuwbouw aanvraagt, moet minimaal 25 kWh per vierkante meter bruto vloeroppervlakte halen uit één of meer hernieuwbare energiebronnen.
  • Vanaf 2025 zullen er geen gasaansluitingen meer kunnen aangevraagd worden. Dan is alleen verwarmen via warmtepompen, biomassaketels, elektrische heaters of het warmtenet mogelijk.
  • Kies je bij een nieuwbouw voor verwarming via centrale verwarming op water? Dan zal er voor alle bouwaanvragen vanaf 2023 een verplichting gelden waarbij de vertrektemperatuur van het warmteafgiftesysteem maximaal 45° mag zijn. Verwarming op lage temperatuur wil zeggen dat het water in je verwarmingssysteem een temperatuur heeft van 35°C tot 55°C. Bij een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning bereik je daarmee - ook in de winter - een aangename kamertemperatuur. Deze nieuwe eis moet er voor zorgen dat alle woningen op termijn en zonder problemen kunnen overschakelen op een duurzame opwekker zoals bijvoorbeeld een warmtepomp.

Invoering van het capaciteitstarief

Nieuw in 2023 is de invoering van het capaciteitstarief waarbij de nettarieven op uw elektriciteitsfactuur niet enkel zullen afhangen van de hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt maar ook van hoe zwaar het net wordt belast. Het capaciteitstarief moet Vlaamse gezinnen aanmoedigen hun verbruik over de dag te spreiden waardoor het elektriciteitsnet niet overbelast geraakt. Met de komst van het capaciteitstarief wordt het dag- en nachttarief en het uitsluitend nachttarief voor het berekenen van de netkosten ook afgeschaft.

Premies

  • De premie voor zonnepanelen wordt in 2023 gehalveerd naar €750. Vanaf 2025 valt de premie zelfs helemaal weg. De premies zouden niet meer nodig zijn om mensen te overtuigen zonnepanelen te laten installeren gezien die zichzelf steeds sneller terugbetalen.
  • De Vlaamse regering heeft beslist om de premie voor thuisbatterijen stop te zetten vanaf 1 april 2023. Die kan nog, na keuring, aangevraagd worden tot 31 maart.
  • Een mooie financiële tegemoetkoming voor wie een warmtepompboiler wil laten installeren, tot eind 2025 ontvang je daarvoor een verhoogde premie van 900 euro ipv 450 euro vorig jaar.

Goedkoper naar de notaris

Goed nieuws voor wie een woning wil kopen. Ligt de aankoopprijs van je nieuwe woning tussen 150.000 en 300.000 euro, dan betaal je gemiddeld tot 1.000 euro minder voor de notariskosten. De reden hiervoor? De kosten die verbonden zijn voor de opmaak van de aankoop- en kredietakte worden begrensd en ook het ereloon van de notaris daalt.