Nieuwe wetgeving rond btw-verlaging bij sloop- en heropbouw vanaf 2024

31 december 2023 loopt de huidige wetgeving rond het verlaagd btw-tarief bij sloop- en heropbouw af. Concreet zou je dan niet meer kunnen genieten van een verlaagd tarief van 6% en wordt dit opnieuw 21%. De regering sleutelde aan de wetgeving en kwam met een nieuw voorstel. Wat dit voor jouw project zal betekenen? Wij gidsen je door de grootste veranderingen.

Regel vanaf 1 januari 2024

De regeling specifiek voor de 32 centrumsteden valt weg en de steden worden gelijkgesteld met de rest van het land. Zij moeten vanaf 2024 ook voldoen aan de sociale voorwaarden.

Als bouwheer of natuurlijk persoon zal je de veranderingen het minste voelen. Je kan vanaf 2024 nog steeds gebruikmaken van het btw-tarief van 6%, al is dit wel gekoppeld aan enkele sociale voorwaarden.

  • Het moet je enige en eigen woning zijn.
  • Je minstens 5 jaar zelf in de woning woont.
  • De totale bewoonbare oppervlakte mag maximum 200m2 zijn.

Als investeerder of verhuurder zal je dus niet meer van het verlaagde btw-tarief kunnen genieten vanaf 1 januari 2024. De regel blijft wel nog gelden wanneer je langdurig verhuurd in het kader van sociale huisvesting.

Wie vooral te maken krijgt met grote aanpassingen, dat zijn de bouwpromotoren. Vanaf 2024 zal je, wanneer je een woning via een bouwpromotor koopt, wel 21% btw moeten betalen tenzij de bouwvergunning ingediend werd voor 1 juli 2023.

Overgangsmaatregelen

Om deze maatregelen geleidelijk in te voeren en overdreven voorfacturering te voorkomen, heeft de overheid verschillende overgangsmaatregelen goedgekeurd.

Zeker voor de bouwpromotor maken deze overgangsmaatregelen een groot verschil. Indien ze hun omgevingsvergunning indienden voor 1 juli 2023 kunnen ze voor alle werkzaamheden, gefactureerd of betaald tot 31 december 2024, genieten van 6% btw.

Er komt ook een overgangsmaatregel voor de 32 centrumsteden indien het project niet voldoet aan de sociale voorwaarden. Wanneer de omgevingsvergunning is ingediend vóór 1 januari 2024 kan voor alle werkzaamheden, gefactureerd of betaald tot eind 2024, 6% toegepast worden. Ook rechtspersonen kunnen gebruik maken van deze overgangsmaatregel.

Heb je nog vragen over de nieuwe regels? Contacteer onze experten en start zonder zorgen jouw bouwavontuur.